Naše služby

Naše služby

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

VÝHRADNÍ smlouva

NEVÝHRADNÍ smlouva

poradenství ohledně prezentace nemovitosti

ano

ano

pořízení fotodokumentace pro inzerci

ano

ano

stanovení tržní ceny

ano

ano

vytvoření prodejní strategie

ano

ano

párování Vaší nabídky s poptávkami celé sítě RSČS

ano

ano

sdílení nabídky se všemi pobočkami RSČS

ano

ano

export nabídky na webové stránky RSČS

ano

ano

základní balíček exportů nabídky na vybrané servery

ano

ano

rozšířený balíček exportů nabídky na vybrané servery

ano

ne

"topování" (upřednostnění v pořadí) Vaší nabídky v inzerci

ano

ne

možnost umístění nabídky na vybraných pobočkách České spořitelny

ano

ne

možnost zařazení nabídky do tištěného Realitního magazínu RSČS

ano

ne

možnost umístění poutací plachty na nemovitost

ano

ne

podávání průběžných informací o stavu nabídky (reakce zájemců apod.)

ano

ano

účast na prohlídkách nemovitosti se zájemci

ano

ano

uzavření rezervační smlouvy

ano

ano

zajištění financování pro kupujícího

ano

ano

úhrada nákladů spojených s notářským ověřením podpisů

ano

ano

úhrada nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí

ano *

ne

příprava smluv u smluvní advokátní kanceláře pobočky

ano

ano

úschova prostředků u smluvní advokátní kanceláře pobočky

ano *

ano *

koordinace předání nemovitosti novému majiteli

ano

ano

asistence při přepisu služeb (energie apod.) spojených s užíváním nemovitosti

ano

ne

     

 * každá franšízová pobočka si stanoví minimální výši provize, od jaké bude danou službu klientovi poskytovat zdarma